മഹീന്ദ്ര ഥാറിന്റെ പുതിയ ടിവി പരസ്യം
Posted on: Thursday, Jul 30, 2015   10.00 AMമഹീന്ദ്ര അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഥാര്‍ സിആര്‍ഡിഇയുടെ ടിവി പരസ്യം. ഥാറിന്റെ ഓഫ് റോഡ് മികവ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പരസ്യം ജീപ്പ് ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും.Related Stories
TOP